Rahoituksen suunnittelu tukee myös liiketoimintaa

Tärkeä osa yhtiön strategiatyötä on pääomarakenteen ja rahoituksen suunnittelu tavalla, joka tukee toimialan erityispiirteitä sekä yrityksen toimintaympäristöä. Vaihtoehtoja pääomarakenteelle on useita ja monesti yhtiön pääomarakenne onkin kompromissi erilaisten tavoitteiden välillä.

Kestävän rahoituksen kenttä kehittyy kovaa vauhtia, ja vastuullisuus tulee osaksi yhä useampia rahoitusratkaisuja. Vastuullisuuden teemat yritystoiminnassa ja rahoituksessa ovatkin viime vuosina laajentuneet ympäristövastuusta kohti yritysvastuuta.

Vastuullisuuden teemat yritystoiminnassa ja rahoituksessa ovatkin viime vuosina laajentuneet ympäristövastuusta kohti yritysvastuuta.

Oman pääoman tuottoa voidaan usein parantaa kasvattamalla yhtiön velkaantuneisuutta. Liian korkeaan velkaantumisasteeseen mentäessä yhtiön rahoituksellinen riski kuitenkin kasvaa helposti niin suureksi, ettei yhtiö kestä vastoinkäymisiä. Erilaiset rahoitukseen liittyvät ehdot vaihtelevat rahoituslähteittäin, ja ne tulee huomioida kokonaisuutta suunniteltaessa.

Pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta löytyy monia vaihtoehtoja erilaisiin rahoitustarpeisiin. Pankkien myöntämät luotot voivat olla syndikoituja tai bilateraalisia, kokonaan nostettua luottoa tai luottolimiittejä, vakuudellisia tai vakuudettomia sopimuksia. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joita yrityksen kannattaa pohtia rahoitustarpeita suunnitellessaan, jotta optimaalinen ratkaisu löydetään.

Pankkirahoitukseen liittyvät olennaisesti myös kovenantit, eli sopimusvakuudet. Kovenantteja seurataan sovituilla tunnusluvuilla, joiden taso vaikuttaa monesti myös rahoituksen hinnoitteluun. Myös vastuullisuustavoitteita voidaan sitoa luoton hinnoitteluun sopimalla tavoitteiden saavuttamisen vaikutuksesta luoton marginaaliin.

Pankkirahoituksen lisäksi pääomaa voidaan hankkia markkinoilta oman pääoman sekä vieraan pääoman ehtoisesti. Tyypillisesti osakepääomaa tarvitaan kasvun rahoittamiseen sekä taseen vahvistamiseen. Vieraan pääoman ehtoisia transaktioita voidaan suunnitella eri tavoin, huomioiden aina yhtiön tarpeet ja luottokelpoisuus. Lyhytaikaisiin tarpeisiin rahoitusta voidaan hankkia yritystodistusmarkkinoilta ja pidempiaikaisessa tarpeessa joukkovelkakirjalainat ovat kasvattaneet suosiotaan, kun yritykset ovat yhä enenevissä määrin hajauttaneet rahoituspohjaansa pankkilainojen ja pääomamarkkinainstrumenttien välillä.

Tyypillisesti osakepääomaa tarvitaan kasvun rahoittamiseen sekä taseen vahvistamiseen.

Yrityksen velanhoitokyky ja historia vaikuttavat siihen, kuinka ulkopuoliset rahoittajat suhtautuvat yhtiöön. Luottokelpoisuutta arvioitaessa huomioidaan yrityksen tilinpäätöstietojen ja ennustettujen liiketoiminnan kassavirtojen ohella myös hyvin laajasti erilaisia laadullisia tekijöitä.

Esimerkiksi luottokelpoisuuden arvioinnin osana tehtävä ESG-analyysi pyrkii tunnistamaan ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoteemoista juontavia riskejä ja mahdollisuuksia, joilla saattaa olla vaikutus analysoitavan yhtiön liiketoiminnan tulevaisuuteen. Yritykselle omakohtaisesti suunniteltu rahoitusrakenne tukee liiketoimintaa mahdollistaen riittävän likviditeetin, mutta samalla myös pitää huolen tehokkaasta pääoman käytöstä ja kassanhallinnasta.

 

OP Yrityspankki on laatinut uuden Yritysrahoitus-aineiston DIF-tietopankkiin (vaatii kirjautumisen).

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments