Läpinäkyvyyttä ja luottamusta hallitustyöhön

F-Securen hallituksessa on työntekijöiden edustaja täysvaltaisena jäsenenä. Kokeilu on lisännyt läpinäkyvyyttä ja tuonut hallitukseen uutta arvokasta näkemystä.

Uskon vakaasti läpinäkyvyyteen yrityksissä. Uskon siihen siinä määrin, että yksi suosikkilausahduksistani on ’huonot uutiset ovat hyviä uutisia’. Huonot uutisethan merkitsevät sitä, että tosiasiat ovat tiedossa ja ongelmaa voidaan ryhtyä ratkomaan. Läpinäkyvyys – vaikka kuulumiset eivät aina olisikaan mieluisia – edistää luottamusta, joka vaikuttaa olennaisesti liiketoiminnan terveeseen ja kestävään kasvuun.

Tämän vakaumuksen pohjalta ehdotin yli kaksi vuotta sitten F-Securen hallitukselle ideaa, jota harva hallitus olisi halukas harkitsemaan. Ehdotin, että F-Securen työntekijät tuodaan hallitukseen mukaan täysivaltaisena jäsenenä.

Minulla oli kolme tavoitetta ehdottaessani tätä mallia. Ensimmäinen oli yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen rakentaminen F-Securessa lisäämällä läpinäkyvyyttä ja näkyvyyttä siihen, mitä hallituksessa tapahtuu. Toinen oli auttaa hallitusta tekemään entistä parempia päätöksiä tuomalla mukaan jäsen, jolla on ainutlaatuinen sisäpiirin näkökulma liiketoimintaamme. Kolmanneksi halusin vaikuttaa yhteiskuntaan. Olen turhautunut ja joskus surullinenkin, koska maailmassa on niin vähän luottamusta ja ymmärrystä. Katsomalla asioita uudenlaisesta näkökulmasta uskon meidän pystyvän löytämään ratkaisuja moniin ongelmiimme.

Kaikki kandidaatit ovat olleet erittäin päteviä

Hallitus on tiimi, ja tiimin pitää olla yhtenäinen pystyäkseen toimimaan sujuvasti yhdessä. Jotta uusi jäsen sopisi mahdollisimman hyvin hallitukseen, tein ehdotuksen: hallitus haastattelee kolmea kandidaattia, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä F-Securen työntekijöiltä. Hallitus valitsee sitten heistä mielestään sopivimman joukkoonsa.

Kun esittelin idean hallitukselle, sen jäsenet olivat heti vastaanottavaisia. Heidän ja luottamusmiehemme tuella olemme nyt järjestäneet kahdet vaalit, joissa on valittu työntekijöiden keskuudesta hallituksen jäsen vuodeksi. Ilokseni molemmilla kerroilla on ollut hyvin vaikeaa valita yksi kandidaateista. Kaikki kandidaatit ovat olleet erittäin päteviä ja osaavia sekä suhtautuneet yhtiöön ja missioomme yhtä vakavasti.

Idean toteuttamisesta ensimmäisen kerran on kulunut puolitoista vuotta, ja uskon tämän mallin olevan askel kohti ensimmäisen tavoitteen saavuttamista eli läpinäkyvyyttä. Hallitus on yleensä musta laatikko – ihmiset eivät ymmärrä, miten se toimii. Aivan liian usein työntekijät otaksuvat hallituksella olevan synkkiä vaikuttimia, kun käsillä on irtisanomisten kaltaisia ikäviä uutisia. Ajan mittaan hallituksessa palvelleiden työntekijöiden joukko kasvaa, ja toivon sen mukana kasvavan myös keskinäisen ymmärryksen. Työntekijät voivat entistä helpommin nähdä hallituksen jäsenet aitona itsenään – loogisina ihmisinä, jotka välittävät ja haluavat yrityksen ja sen työntekijöiden parasta.

Parempia päätöksiä

Minulta on kysytty, suhtautuvatko muut hallituksen jäsenet työntekijään jotenkin alentuvasti tai näkevätkö he tämän negatiivisessa valossa. Totuus on itse asiassa päinvastainen. Kaikki hallituksen jäsenet arvioivat toisensa joka vuosi nimettömästi. Ensimmäisen vuoden työntekijöiden edustaja Janne Pirttilahti arvioitiin yhdeksi hallituksen arvokkaimmista jäsenistä hänen yhtiön toiminnasta mukaan tuomiensa näkemysten ansiosta. Tämän vuoden jäsen Ari Inki on myös tuonut oman arvokkaan panoksensa hallituksen työhön, ja uskon hänen saavan samanlaiset arviot. Molemmat tuntevat esimerkiksi tuotteet, teknologiat, alustat ja arkkitehtuuriongelmat paremmin kuin kukaan muu hallituksessa.

Edistystä kohti kolmatta tavoitetta on vaikeinta arvioida, mutta tarve on yhtä suuri kuin ennenkin. Suomessa ja maailmalla on aivan liian paljon vastakkainasettelua työelämässä. Molemmissa osapuolissa on vikaa. Uusien tapojen löytäminen ymmärryksen rakentamiseksi rajojen yli voi vain hyödyttää kaikkia. Toivon, että voimme toimia esimerkkinä muille samantapaista käytäntöä harkitseville yrityksille.

Uskon, että meillä on oltava entistä enemmän halua kokeilla ja vähemmän epäonnistumisen pelkoa.

Risto Siilasmaa
Hallituksen puheenjohtaja
F-Secure

Teksti on lyhennelmä artikkelista, joka julkaistaan 15.12.2017 ilmestyvässä Boardview-lehdessä.