Missä visio? Yrityksen hallituksessa, toivottavasti

Strategiatyössä on katsottava tulevaisuuteen. Kun perinteiset toimialarajat murtuvat, totuttu toimialan menestysresepti ei välttämättä toimi.

Operatiivisen johdon tärkein prioriteetti on päivittäinen liiketoiminta ja kvartaalitulos. Lisäksi toimitusjohtajien palveluskausi on usein murroksellisia syklejä lyhyempi. Näinpä visionäärin rooliin istuu sujuvasti hallitus, kun firman menestystä mietitään parhaimmillaan yli kymmenen vuoden päähän.

Hallituksen on kysyttävä niin ”miksi” kuin ”miten”

Olennainen kysymys on, että miksi pitäytyisimme menestysreseptissämme, jos laajentamalla näkemystä pystyisimme tuottamaan ylivertaista arvoa?

Hallituksen kollektiivinen uteliaisuus nousee tähän vastattaessa arvoon arvaamattomaan. Hallituksella on monesti tähän runsaasti kyvykkyyttä, sillä hallituksen jäsenet edustavat yleensä useita toimialoja.

Tulevaisuusorientoitunut hallitus pystyy myös vastaamaan kysymykseen ”miten” – löytämään synergisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja venyttämään nykyliiketoiminnan rajoja. Hyvä hallitus osaa näiden oivallusten perusteella ohjata toimivaa johtoa oikeaan suuntaan.

Suunnittele tulevaisuudesta taaksepäin

Perinteiset strategiaoppaat perustuvat liikaakin siihen ajattelumalliin, että mikä on tuonut meidät tähän pisteeseen, vie meidät myös tulevaisuuteen. Jos kuitenkin suunnitelmia tehdään tulevaisuudesta takaisinpäin, on helpompi nähdä murroskohdat, joissa onnistuminen tulee olemaan kriittistä.

Kun tulevaisuudesta on syntynyt käsitys, kannattaa tarkastella kolmea eri horisonttia (Now, Next ja Beyond).

Jos kuitenkin suunnitelmia tehdään tulevaisuudesta takaisinpäin, on helpompi nähdä murroskohdat, joissa onnistuminen tulee olemaan kriittistä.

Nykyhetki (Now) on tärkeä, sillä siinä hankkeet muutetaan rahaksi. Nykyistä bisnestä pitää kehittää. Tämä kehitystyö on kuitenkin luonteeltaan vähittäistä.

Seuraavaksi on tärkeää luoda katse pidemmälle tulevaisuuteen (Beyond). Tässä horisontissa on kyse löytöretkimäisistä panostuksista, joilta ei odoteta välitöntä tuottoa, mutta joissa onnistuminen tulee määrittämään tulevaisuuden menestyksen.

Näiden väliin jäävät kehitysponnistelut (Next), on tärkein muutoksen läpiviennin kannalta. Siinä luodaan ja skaalataan ne kyvykkyydet, joiden varaan yrityksen tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu.

Hallituksen tehtävä on navigoida, johto kääntää ruoria

Hallituksen täytyy pohtia, halutaanko olla löytöretkeilijä vai seurata muita. Yksi vaihtoehto on sijoittaa kiinnostaviin hankkeisiin Corporate Venture Capital -mallin kautta. Näin saadaan näköalaa tulevaisuuteen lupaavien startup-yritysten kautta. Kun ne todistavat liiketoimintamallinsa onnistumisen, ollaan jo valmiiksi mukana.

Nykyisiin liiketoimintoihin kannattaa investoida sen verran, että sijoitukselle saadaan maksimaalinen tuotto. Löytöretkeilypanostukset taas auttavat näkemään, miten markkinoiden arvo jakautuu tulevaisuudessa. Tämä auttaa suuntaamaan toimintaa ja investointeja läpi kaikkien kolmen horisontin.

Spekulatiivinen hallitus, hyvä hallitus

Hallituksen tärkeä tehtävä on luoda tulevaisuuskuvia. Kiintopisteen on oltava riittävän kaukana. Kun on havaittu, millaisia spekulatiivisia muotoja liiketoiminta voi ottaa, trendin edettyä otolliseen pisteeseen tiedetään jo, mitä tehdä.

Hallituksen tärkeä tehtävä on luoda tulevaisuuskuvia. Kiintopisteen on oltava riittävän kaukana.

Jos yrityksessä ei oikein innostuta muutoksesta, kannattaa kokeilla ajatusleikkiä. Jos perustaisit yrityksen nyt, tekisitkö siitä samanlaisen kuin nykyään? Vastaus on yleensä ei. Muutostyö kannattaa aloittaa heti. Olennaista on olla utelias: reagoida heikkoihin signaaleihin miettimällä mihin mahdollisiin ja tavoitteellisiin tulevaisuuskuviin ne voivat johtaa.

 

Artikkelin laajempi versio julkaistaan Boardview-lehden numerossa 1/2020 kesäkuussa.