Monimuotoisuus antaa supervoimat muutokseen

Hallitustyöskentely on avainasemassa, kun yrityksen liiketoimintaa perustetaan tulevaisuuden tarpeiden varaan. Iceye kerää satelliitein tietoa ilmastonmuutoksesta ja Valmet Automotive päätti lähteä mukaan liikenteen sähköistämiseen. Molemmissa menestymisen edellytyksiä on etsitty megatrendeistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Globaalit megatrendit osoittavat, mihin suuntaan maailma on menossa ja mistä voi löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niihin tarttuminen yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavasti on nyt ja tulevaisuudessa monelle yritykselle avain menestykseen ja kilpailuetuun.

Valmet Automotive vaihtoi suuntaa

Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtajan Jarkko Sairasen mukaan megatrendejä ja niihin reagoimista pohdittiin yrityksen hallituksessa pitkään ennen strategian muutosta.

Tärkeimmäksi megatrendiksi tunnistettiin liikenteen sähköistyminen. Autojen sopimusvalmistuksen ja kattojärjestelmien lisäksi yhtiöllä onkin nyt sähköautojen akkuja valmistava laitos Salossa sekä suunnittelu- ja testaustiloja Suomessa ja Saksassa. Uusia akkutuotantotiloja on tulossa Saloon, Uuteenkaupunkiin ja Saksaan.

Tärkeimmäksi megatrendiksi tunnistettiin liikenteen sähköistyminen.

Uudella liiketoimintayksiköllä on asiakkaina eurooppalaisia autoteollisuuden kärkiyrityksiä ja kymmenien miljoonien eurojen liikevaihto. Valmet Automotiven visiona on, että akkujärjestelmien suunnittelu ja valmistus on viiden vuoden kuluttua sen suurin liiketoiminta. Osana liikenteen sähköistämistä yritys pystyy myötävaikuttamaan liikennepäästöjen vähentämiseen.

Muutos vaatii jatkuvaa työstämistä

Muutostilanne vaatii hallitukselta ja yritysjohdolta ketteryyttä toimia ja kyvykkyyttä nähdä suuri kuva, kun punnitaan eri etenemistapoja ja tehdään taktisia valintoja.

Valmet Automotiven strategian muutostyössä hallitus ja johtoryhmä kokoontuivat säännöllisesti työpajoihin ja illallisille. Ilmapiiristä tuli avoin ja luottamuksellinen sekä yhteistyöstä saumatonta. Hallitus on käytettävissä myös kokousten ulkopuolella ja tukee johtoa tiiviisti. Sairanen arvioi, että näiden toimien avulla yritys on pystynyt tarttumaan megatrendien mahdollisuuksiin.

Yritys joko sopeutuu tai kaatuu

Perustajajäsen, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Rafal Modrzevski kertoo, että puolueettoman tiedon tuottaminen maapallon tilasta on avaruusteknologiayhtiö Iceyen liiketoiminnan ydin. Tämä ydin ammentaa digitalisoitumisen ja ilmastonmuutoksen megatrendeistä, vaikuttavuus sisäänrakennettuna.

Modrzevski katsoo, että yrityksen on sopeuduttava tai kaaduttava. Hänen mielestään monimuotoisuutta usein seuraavia oikeansuuntaisia päätöksiä tärkeämpää on, että väärät tunnistetaan ja niiden toteuttaminen lopetetaan. Startupissa idean hyvyys tai huonous selviää usein vasta toteutettaessa.

Naiset hallituksessa on kasvava trendi

Monimuotoisuus lisääntyy yritysten johtopaikoilla. Esimerkiksi naisten määrä hallituskokoonpanoissa tulee kasvamaan. Tämän Modrzevski näkee tapahtuvan niin, että naiset kohoavat yrityksissä johtaviin asemiin, perustavat omia yrityksiä ja kerryttävät kokemusta, jonka turvin he tulevat valituiksi hallitustehtäviin.

Myöskään Valmet Automotiven hallituksessa ei istu yhtään naista. Sairanen toteaa, ettei yksipuoliseen jakaumaan ole pyritty, mutta myöntää, ettei asiaan ole kiinnitetty erityistä huomiota. Hallitusta on haluttu täydentää tietyllä osaamisella ja taustalla. Jatkossa tilannetta voidaan tarkastella uusin perustein.

Monimuotoinen hallitus edesauttaa päätöksentekoa

Tesi on mukana kehittämässä pääomasijoitusalan monimuotoisuutta. Teimme monimuotoisuuskartoitukset vuosina 2019 ja 2020. Selvitimme organisaatiomme, kohderahastojemme sijoitustiimien ja kohdeyhtiöidemme hallitusten kokoonpanoja. Tuloksista voi nähdä pientä parannusta diversiteetissä ja että yksipuolisuuden ongelmat on ymmärretty. Työtä silti riittää hallitusten monimuotoisuuden kehittämisessä.

Tuloksista voi nähdä pientä parannusta diversiteetissä ja että yksipuolisuuden ongelmat on ymmärretty.

Modrzevski ja Sairanen ovat yhtä mieltä monimuotoisuuden eduista. Sairanen lisää, että kun hallituksessa on laajalti osaamista ja taustoja, eri näkökulmat auttavat operatiivisten ja strategisten asioiden ja vastuiden tarkastelussa sekä hallituksen kontaktiverkosto laajentuu.

Uudet työskentelytavat vievät eteenpäin

Ihmisten, joilla on megatrendeihin reagoimiseen vaadittavaa osaamista nykyisestä liiketoiminnasta ja uusista mahdollisuuksista, löytäminen voi olla haastavaa. Jos hallitusjäsenten erityisosaamisalueet ovat kapeat, on riskinä, että he puhuvat toistensa ja asian ohi.

Valmet Automotivessa pulma on ratkaistu käsittelemällä syvällistä paneutumista edellyttäviä asioita komiteoissa ja valiokunnissa. Tällöin hallitusjäsenet oppivat tehokkaasti ristiin, Sairanen vakuuttaa.

Jos hallitusjäsenten erityisosaamisalueet ovat kapeat, on riskinä, että he puhuvat toistensa ja asian ohi.

Sairasen mukaan hallituksen tulisi olla rakennettu sen mukaan, mihin yritys haluaa mennä, ei sen mukaan, missä se on tänään. Puolalaisen Modrzevskin mielestä Suomessa on erinomaiset olosuhteet tukea tätä ajatusta, koota monimuotoisia tiimejä ja saada ne kukoistamaan. Hän pitää tätä erittäin hyvänä pitkän aikavälin strategiana Suomelle – kilpailuedun tuojana.

 

Kirjoitus on DIFin Hallitus ja kasvu -teemajohdantoartikkeli, jonka laaja viisisivuinen versio julkaistaan kesäkuussa Boardview 1/2021 -lehdessä.