Uusi ostotarjouskoodi

Ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­nayh­dis­tys on jul­kais­sut uu­den os­to­tar­jous­koo­din. Os­to­tar­jous­koo­di sisältää uu­det ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­lain mu­kai­set suo­si­tuk­set jul­ki­sis­sa os­to­tar­jouk­sis­sa nou­da­tet­ta­vis­ta me­net­te­lyistä. Suo­si­tuk­set kos­ke­vat os­to­tar­jouk­sen te­kijöitä ja… Lue lisää