DIF-pulssikysely selvitti koronapandemian kokousjärjestelyjä

DIF järjesti maaliskuussa 2021 jäsenilleen ensimmäisen DIF-pulssin korona-ajan kokousjärjestelyistä. Pulssikysely on jatkoa syksyiselle jäsenkyselylle, jossa kartoitettiin laajemmin koronakriisin vaikutuksia yritystoimintaan.

Pulssiin vastasi 69 DIFin jäsentä, joista 44 prosenttia edusti pörssiyhtiöitä.

Kenenkään vastaajan edustama yhtiö ei ole pitänyt koronakriisin aikana hallituksen kokouksia pelkästään paikan päällä. Enemmistöllä (60 %) kokoukset ovat olleet etäkokouksia, kun 40 prosenttia on kokoontunut osittain etänä, osittain paikan päällä. Pelkkien etäkokousten trendi on kasvussa, sillä syksyn kyselyssä suhdeluku oli melko tarkkaan 50/50.

Kaksi kolmasosaa listaamattomia yhtiöitä edustavista vastaajista kertoi DIF-pulssissa hallituksen kokoontuneen epidemian aikana pelkästään etänä, kun pörssiyhtiötä edustavista vastaajista näin kertoi vain runsaat puolet. Muutoin kyselyssä ei havaittu mainittavia eroja pörssiyhtiöitä ja listaamattomia yhtiöitä edustavien hallitusjäsenten välillä.

Myös hybridikokouksia (osa jäsenistä paikan päällä, osa etänä) on kokeiltu, mutta niiden toimivuus jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Epidemian aikana paikan päällä järjestetyissä kokouksissa on vahvasti painotettu terveysturvallisuuden huomioivia tekijöitä.

Monet yhtiöt ovat jo suunnitelleet järjestävänsä osan kokouksistaan etänä myös koronakriisin jälkeen, mutta etäkokousten haittana pidettiin muun muassa vapaan keskustelun puuttumista ja strategiasuunnittelun haasteellisuutta.

Kysyttäessä kokoustoiminnan jatkosta runsas puolet vastaajista kertoi, että kokoukset ovat toistaiseksi vain etäkokouksia. Keväällä 2021 ei juurikaan suunnitella järjestettävän kokouksia paikan päällä. Syksystä 2021 lukien paikan päällä pidettävät kokoukset ovat suunnitelmissa 27 prosentilla vastaajista.