DIFin jäsenillä vahva edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa ja valiokunnissa

DIF – Directors’ Institute Finland on selvittänyt, miten sen jäsenet sijoittuvat suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin ja valiokuntiin.

Syksyn aikana toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin 121 Helsingin pörssissä päälistauspaikkaansa pitävää yhtiötä, joissa on yhteensä 771 hallituspaikkaa. Näistä paikoista DIFin jäsenillä on 254, eli lähes kolmannes (32,9 %) kotimaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on DIFin jäsenten hallussa. Kun tarkastelusta jätetään pois ulkomaalaiset hallitusjäsenet, voidaan havaita, että suomalaisten hallussa olevista hallituspaikoista peräti 41,7 prosenttia on DIFin jäsenillä. Joka neljäs yhdistyksen jäsen vaikuttaa vähintään yhden pörssiyhtiön hallituksessa.

Noin 90 prosentilla pörssiyhtiöistä on hallituksessaan vähintään yksi yhdistyksen jäsen. Jäsenten osuus ylittää 70 prosentin rajan kuuden pörssiyhtiön hallituksessa. Selvityksessä ei havaittu huomattavia eroja jäsenten jakautumisesta yhtiöiden kokoluokkien (large, mid ja small cap) välillä, joskin on luonnollista, että large cap -yhtiöiden hallituksissa vaikuttaa muita enemmän ulkomaan kansalaisia.

Hallituksen puheenjohtajia yli kolmannes

Pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajista 36 prosenttia, toimitusjohtajista 28 prosenttia ja talousjohtajista 11 prosenttia on DIFin jäseniä. Viidellä henkilöllä on useampi kuin yksi hallituksen puheenjohtajuus. Heistä kolme on DIFin jäseniä.

Keskuskauppakamarin marraskuussa julkaiseman Naisjohtajakatsaus 3/2020:n mukaan naisten osuus kaikkien pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä ylitti tänä vuonna ensimmäistä kertaa 30 prosentin rajan. Pörssiyhtiöiden hallituksissa vaikuttavista DIFin jäsenistä naisten osuus on 39 prosenttia, eli pörssiyhtiöiden hallituksiin valitut naiset hakeutuvat mielellään yhdistyksen jäseniksi.

Valiokunnat ja nimitystoimikunnat

DIF teki syksyllä selvityksen myös pörssiyhtiöiden valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntien kokoonpanoista. Yleisimmät valiokunnat hoitavat nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusasioita, minkä ohella käytössä on runsaasti niiden yhdistelmiä. Selkeässä kasvussa ovat henkilöstövaliokunnat, joissa käsitellään johdon nimitysasioita sekä yleisemmin koko henkilöstön palkitsemista. Myös työ-, teknologia- ja riskiasioita käsitteleviä valiokuntia löytyy, pääasiassa large cap -yhtiöistä.

Nimitysvaliokuntien ja -toimikuntien kokoonpanoista 36 prosenttia muodostuu DIFin jäsenistä. Palkitsemis- ja/tai henkilöstövaliokunnissa DIF-edustus on 31 prosenttia, kun taas tarkastusvaliokunnissa yhdistyksen jäseniä on peräti 42 prosenttia. Muissa valiokunnissa DIFin jäseniä on 22 prosenttia.

DIF selvitti elokuussa 2020 myös kotimaisten pörssiyhtiöiden hallitusten ikärakenteita.

 

Lisätiedot:

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri
Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry
+358 50 356 1183
leena.linnainmaa(a)dif.fi