Diversiteetti rikastaa hallitustyötä

DIFin, HRM Partnersin ja Millennial Boardin yhteisessä aamiaistilaisuudessa 29.8.2019 keskusteltiin diversiteetistä. HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen avasi tilaisuuden taustoittamalla sitä, miksi diversiteetin merkitys on kasvanut. Toimintaympäristö, asiakkaiden odotukset ja työelämä ovat nyt vahvassa murroksessa. Elämme epävarmassa VUCA-maailmassa, jossa muutos on uusi normaali. Siksi tarvitaan diversiteettiä, erilaisten ihmisten taitoja ja näkökulmia, taklaamaan muuttuvan maailman haasteita.

Emmi Jääskeläinen ja Franz Mittler

HRM Partnersin hallituksen puheenjohtajan Staffan Kurténin puheenvuoro käsitteli diversiteettiä ajattelun näkökulmasta. Diversiteettiä tulisi tarkastella laajemmin kuin vain ikä-, sukupuoli-, kansalaisuus- ja kokemusnäkökulmista. Diversiteetin ulottuvuuksia ovat myös muiden muassa persoona, arvot, ajattelutapa, verkostot, toimintatyyli ja asenne.

Hallituksen monimuotoisuuden kehittämisessä voi käyttää apuna kartoitusta, jossa tiimin jäsenten vahvuudet erilaisina persoonina ja ajattelijoina tulevat esiin. Näin paljastuu mikäli kovin samanlaisista persoonista koostuvassa hallituksessa olisi tarvetta erilaisille persoonille. Toisaalta tulokset voivat lisätä hallituksen jäsenten ymmärrystä toistensa ajattelutavoista ja sitä kautta parantaa keskinäistä vuorovaikutusta ja keskustelua.

Millennial Board -verkoston perustaja Heikki Leskinen kehotti hallituksia kohtaamaan eritaustaisia ihmisiä, etenkin nuoria. Keskustelut oman kuplan ulkopuolella voivat toimia katalyyttina oman ajattelun laajentamiselle. Millennial Boardin järjestämien työpajojen etuna hän näkee nimenomaan hierarkioista vapaan keskustelun.

Kokemuksistaan Millennial Boardin jäseninä kertoivat Emmi Jääskeläinen ja Franz Mittler, jotka ovat myös HRM Partnersin hallituksen jäseniä. Mielenkiintoisinta verkoston toiminnassa on heidän mielestään ajattelutapojen ja kuplien törmäytys, ideoiden jalostaminen ja yhdessä oivaltaminen.

Tom von Weymarn

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Tom von Weymarn, joka totesi, että disruptiivisessa maailmassa korostuu strateginen ketteryys ja vastuullisuus. Siksi avainasemassa on tiimien ja yrityksen koko hallintoketjun kyky ymmärtää ympäröivää maailmaa, kyky vuoropuheluun sekä keskinäinen luottamus ja kunnioitus.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).