Hallitustyön vaikuttavuus ja monimuotoisuus DIF-webinaarin ytimessä

Noin 80 DIFin jäsentä osallistui hallitustyön monimuotoisuutta käsittelevään webinaariin keskiviikkona 28.4.2021. DIFin sijoittajakumppani Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse avasi webinaarin ja kertoi valtion pääomasijoitusyhtiön uudesta strategiasta, jota korostavat muun muassa vastuullisuuden ja vaikuttavuussijoittamisen teemat. Hän korosti monimuotoisuuden vaalimisen ulottuvan hallitustasolta luonnollisesti myös johtoryhmään.

Tilaisuuden pääteemana oli Case Valmet Automotive. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen kertoi tyhjentävässä esityksessään, miten monimuotoisuus ja yritysvastuu otetaan huomioon yrityksen toiminnassa ja hallitustyössä. Valmet Automotive haistoi sähköautokehittelyssä ja korkean teknologian akkutuotannossa suuren megatrendin jo vuosia sitten, mistä muodostui yhtiön transformaation ja sitä myötä kasvun ydin. Hän kertoi tarkemmin, millainen hallituksen rooli oli tässä kehityksessä ja miten yhtiöön luotiin niin sanotut vihreän pääoman raamit.

Sairanen tutkaili esimerkkien kautta VA:n hallituksen ja johtoryhmän osaamista, työn arviointia, monimuotoisuutta, dynamiikkaa ja vaihtuvuutta viimeisten viiden vuoden aikana. Hänen mukaansa hallitusta kannattaa rakentaa siten, mihin ollaan menossa eikä siihen missä ollaan. VA:n hallituksessa onkin varsinaisesti viisi jäsentä, mutta sen kokouksiin osallistuu myös kolme asiantuntevaa ”lisäjäsentä” sekä tietysti johtoryhmän ydinhenkilöt.

Yleisökysymyksiä esitettiin webinaarin aikana vilkkaasti. Niissä sivuttiin muun muassa hallitusjäsenten ja johdon rekrytointia ja rohkeaa vaihtamista etenkin strategia muuttuessa. Lisäksi esiin nousivat mikromanageerauksen välttäminen, suorat kontaktit senior advisoreihin, corporate governance -haasteet sekä miten johtoryhmä voi hyödyntää hallituksen jäsenten tietotaitoa myös kokousten ulkopuolella.

Lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti runsaslukuista osanottajajoukkoa. Hän korosti erityisesti Tesin monimuotoisuusselvityksen laajaa ikärakennetta sekä Valmet Automotiven käytäntöä hyödyntää asiantuntijoita ikään kuin lisähallitusjäseninä.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.

Kesäkuun Boardview 1/2021 -lehdessä ilmestyy viisisivuinen teemajohdantoartikkeli, jossa Sasse ja Sairanen jatkavat monimuotoisuudesta ja megatrendeistä keskustelua yhdessä Iceyen toimitusjohtaja Rafal Modrzevskin kanssa.