Heidrick & Struggles: Hallituksen pitää vahtia yrityskulttuuria

Perjantaina 18.11.2016 pidettiin Heidrick & Strugglesin ja DIF:n yhteinen aamiaistilaisuus, jossa käsiteltiin Hallitusarviointia. Lisäksi Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Hans Sohlström piti esityksen aiheesta Hallitustyö arvonluonnin perustana. Tilaisuuden avasi Heidrick & Struggelsin Managin Partner Tuomo Salonen ja kommenttipuheenvuoron piti DIF:n jäsen Jorma Eloranta.
Hans Sohlström kertoi DIF:n jäsenille Ahlström Capitalin strategiasta ja hallitustyöstä arvonluonnin perustana.

Hallituksen tehtävä on osoittaa johtajuutta, määritellä yrityskulttuuri ja ohjata toimitusjohtajaa. Tässä onnistuakseen hallituksen on säännöllisesti arvioitava myös omaa toimintaansa ja kokoonpanoaan. Monimuotoinen ja asiantunteva hallitus vaihtaa jäseniään säännöllisesti ajantasaisen tiedon ylläpitämiseksi.

Hallituksen suhde sekä omistajiin että toimivaan johtoon on edellytyksenä menestyksekkäälle hallitustyölle. Erityisen tärkeää on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen suhde.

Erityisen tärkeää on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen suhde.

Hallitukset harrastavat sekä itsearviointeja että ulkopuolisia arviointeja. Pohjoismaissa molempia tehdään suhteessa enemmän kuin muualla Euroopassa. Ulkopuolisessa arvioinnissa painotetaan kaikkien arvioitavien osa-alueiden yhteensovittamista ja yhtäaikaista toimivuutta.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös hallituksen arvoista, 5-vuotissuunnitelmista ja nimitysvaliokuntien roolista.

DIF:n jäsenet voivat tutustua tilaisuuden esitysmateriaaleihin ja DIF-Tietopankkimateriaaliin kirjautumalla sisään omilla käyttäjätunnuksillaan.