Johdon rekrytointi yritysjärjestelyissä – Cornerstone DIFin asiantuntijakumppaniksi

 

Cornerstone, joka on 40 maassa toimiva ja 60 toimiston johdon suorahakua sekä konsultointia tekevä globaali yhtiö, on DIFin uusi asiantuntijakumppani.

 

Yhteistyön aikana tulemme esittämään näkökulmia yritysjohdon ja hallitusammattilaisten tueksi, kuinka ottaa huomioon erilaiset yrityskulttuurit, osaamispääomat sekä yrityksen tulevaan menestykseen liittyvät teemat erilaisissa yritysjärjestelyissä. Käsittelemme esimerkiksi kansainvälisyyteen liittyviä aiheita: kansainvälisen liiketoiminnan strategisia kysymyksiä ja mitä tulee huomioida kansainvälisissä johdon sekä avainhenkilöiden rekrytoinneissa. Tulemme myös käymään läpi erilaisia hallituksen rooliin ja rooleihin projektien eri vaiheissa liittyviä asioita.

 

”Toivottavasti meidät nähdään luotettuna asiantuntijakumppanina. Cornerstone on kansainvälisesti tunnettu kyvystään auttaa yrityksiä löytämään ”purpose-driven leaders” vastaamaan yritysten moninaisiin haasteisiin. Uskomme pitkäkestoiseen keskustelevaan yhdessä tekemiseen asiakkaan kanssa strategiselta tasolta tekniseen toteutukseen. Olemme kansainvälinen mutta samalla hyvin tietoisesti paikallinen. DIF-yhteistyön kautta toivomme voivamme tuoda niin paikallisen kuin kansainvälisen osaamisemme hallituksen ja yritysjohdon avuksi”, toteaa Managing Partner Markku Sahi.