Omistajaohjausministeri DIF-lounaalla: ”Vastuullisuus näyttää jalkautuneen liiketoimintastrategioiden ytimiin.”

DIFin jäsenet tutustuivat vastuullisen palkitsemisen monipuoliseen ja muuttuvaan maailmaan asiantuntijakumppani Mandatum Lifen järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkona 21.10.2020. Tapahtuma järjestettiin koronarajoituksia tarkasti huomioiden hybridilounastilaisuutena, johon osallistui paikan päällä kymmenen DIFin jäsentä. Loput osallistujat seurasivat keskustelua etäyhteyksien päästä. Tilaisuudessa virisi runsaasti keskustelua ja yleisökysymyksiä. Seminaari huipentui valtion omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen puheeseen.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa ja Mandatum Lifen johtaja Tarja Tyni lausuivat tilaisuuden tervetuliaissanat. Yritysten vastuullisuus on tärkeässä roolissa globaalissa yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa palkitseminen heijastelee merkittävästi arvojen ja kulttuurin muuttumista.

 

Tytti Tuppurainen

Tilaisuuden pääpuhuja oli eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Hän kertoi valtion omistajaohjauksen palkitsemispolitiikasta, jonka katsoo olevan hyvin pragmaattista sekä perustuvan vastuullisuuteen ja tuloksellisuuteen. Valtioneuvosto asetti tämän vuoden huhtikuussa uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen, jonka mukaan palkitsemispolitiikoissa huomioidaan yrityksen hallituksen ja johdon ohella myös henkilökunta.

”Valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä yritysvastuun integroimista palkitsemiseen. Kyseessä ei ole ainoastaan valtion tahtotila, vaan yhteiskunnan muuttuminen. Viime vuosina on selvästi nähty, että asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät haluavat toimia sellaisten yritysten kanssa, jotka kantavat vastuuta myös yhteiskunnasta ympärillä. Olen erityisen tyytyväisenä pannut merkille, että tämä ei ole yhtiöille pelkkää sanahelinää, vaan vastuullisuus näyttää jalkautuneen liiketoimintastrategioiden ytimiin, mikä on täysin luonnollista. Yhtiöt ovat osa yhteiskuntaa ja jos yhteiskunnassa ei osaa toimia, heikentää se tuloksentekokykyä ja arvon kehitystä”, ministeri Tuppurainen totesi.

 

Kiisa Hulkko-Nyman

Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman kertoi tarkemmin tuoreesta selvityksestä, jossa perehdyttiin yritysten palkitsemispolitiikkoihin ja niiden käytännön tason vastuullisuusosioihin. Hän sivusi samalla elokuussa julkistettuja pörssiyhtiöiden parhaita palkitsemispolitiikkoja. Hulkko-Nyman esitteli, millaisia erilaisia palkitsemismalleja, mittareita ja rakenteita yhtiöt soveltavat sekä miten yleistä vastuullisuusmittareiden käyttö ylimmän johdon palkitsemisessa on eri kokoluokan listayhtiöissä. Yleinen trendi on selkeästi nousussa ja varsinkin valtio edellyttää yhtiöiltään edelläkävijyyttä yritysvastuun integroimisessa liiketoimintaan. Vastuullisuuden ohella palkitsemispolitiikoissa suositaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, minkä ohella esiin nousivat myös tulevaisuuden vastuullisuutta korostavat palkitsemistrendit. Yleisökysymyksen kannustamana Hulkko-Nyman kertoi myös Mandatumin suosimista tutkimusmetodeista ja keskeisistä tietolähteistä.

 

Hanna Kaskela

Keskinäisen Työeläkeyhtiö Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela puolestaan toi mukaan vastuullisten palkitsemisen käytäntöjä sijoittajien näkökulmasta. Hän kertoi muun muassa, mikä on yritysten tuloksen ja kokonaisvastuullisuuden suhde. Ja miten sijoittajat ajattelevat ja edellyttävät, että vastuullisuus olisi sisäänrakennettuna yrityksen strategiassa. Lisäksi käytettävissä olevan, vastuullisuutta mittaavan, datan määrä kasvaa koko ajan, eikä palkitsemiseen liittyvän datan määrä ole poikkeus. Kaskela kävi myös läpi vastuullisuuden moninaisia lajeja sekä mitä niistä sijoittajat erityisesti arvostavat. Yleisökysymyksissä esiin nousi muun muassa Varman rooli merkittävänä omistajana, ja mitkä sen myötä ovat yhtiön ohjeet ja odotukset yrityksiä kohtaan.

 

 

Lopuksi Leena Linnainmaa kiitti osallistujia ja muistutti samalla Mandatum Lifen juuri päivittämistä DIF-tietopankkiosista Vastuullinen palkitseminen sekä Lisäeläkkeet, henkilöstörahastot ja henkilövakuutukset.