Opas koronaviruksesta hallituksen jäsenille

Deloitten Global Center for Corporate Governance on laatinut hallituksen jäsenille suunnatun ohjeistuksen koronavirusepidemian liiketoiminnalle aiheuttamiin epävarmuuksiin ja riskeihin varautumiseksi.

Ytimekäs opas antaa näkökulmia liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, tiedottamiseen, hallitusten kokousten järjestämiseen, sisäiseen viestintään ja henkilöstön työskentelyn järjestämiseen. Kuinka hallitus toimii yhteistyössä johdon kanssa? Kuinka osakkeenomistajille viestitään? Mitä häiriöt merkitsevät toimitusketjuille?

Lue Deloitten opas Global board briefing: Lessons learned from China and beyond.