Pörssin perheyritykset muita kannattavampia

Pörssisäätiö julkisti 21.8.2018 tutkimuksen suomalaisista perheomisteisista pörssiyhtiöistä. Tutkimuksesta käy ilmi, että perheomisteiset pörssiyhtiöt menestyvät keskimäärin muita listayhtiöitä paremmin.

Liikevaihdossa perheomisteiset yritykset eivät poikkea muista, mutta niiden pääoman tuotto ja liikevoittoprosentti ovat muita korkeampia. Perheyritykset ovat muita kannattavampia, ja perheen omistuksen keskittyminen parantaa edelleen kannattavuutta.

Perheomisteisten yritysten hallitusten koko tai sukupuolijakauma eivät poikkea muista yrityksistä, mutta niiden ikäjakauma on laajempi ja ne ovat keski-iältään nuorempia. Perheyritysten hallituksissa on muita vähemmän ulkomaalaisia jäseniä. Perheyritysten hallituspaikoista keskimäärin 30 prosenttia on perheen hallussa. Hallituksen puheenjohtajista 68 prosenttia on perheenjäseniä.

Tutkimus osoitti myös, että perheyritysten toimitusjohtajien kokonaispalkitseminen on muita yrityksiä matalammalla tasolla.

Tutkimuksen ovat tehneet professori Seppo Ikäheimo ja työelämäprofessori Olli-Pekka Lumijärvi Aalto-yliopistosta. Perheomisteiset pörssiyhtiöt Suomessa -tutkimusraportissa tarkastellaan erityisesti perheomisteisten pörssiyritysten omistusta, hallitusta, palkitsemista, liiketoimintaa ja menestystä vuosina 2007–2016.