10 syytä miksi kvanttiteknologia pitäisi olla johdon ja hallituksen agendalla vuonna 2020

”Hähmäinen”. ”Epävarmaa tuleeko milloinkaan”. ”Vaikea”. ”Ei käytännön sovelluksia”. Kuultuaan nämä kommentit yritysjohtaja ei varmaankaan innostu esittelemään kvanttiteknologiaa johdon strategiapalaverissa tai hallituksen kokouksessa. Vaikka pitäisi.

On totta, että kvanttiteknologialla on vielä matkaa siihen hetkeen, että siitä olisi käytännön hyötyä yrityksille. Kuten mikä tahansa uusi ja disruptiivinen teknologia, kvanttiteknologiakin vaikuttaa alussa hähmäiseltä ja vaikeasti ymmärrettävältä.

Yritystään tulevaisuuteen luotsaava johtaja kuitenkin kokee asiakseen tuoda johtoryhmän ja hallituksen tietoon asioita, jotka voivat luoda yritykselle merkittävää kilpailuetua – tai toisaalta ehkä myös tuottaa uhkakuvia, joihin on tärkeää ryhtyä kasvattamaan varautumista vähin erin jo nyt.

Vahvoja kehitysaskeleita

Vuonna 2019 kvanttikone (kvanttitietokone) saavutti huomattavan merkkipaalun matkalla kohti yleiskäyttöistä kvanttikonetta. Googlen 54 kubitin kone suoritti 200 sekunnissa tehtävän, johon olisi Googlen arvion mukaan mennyt kymmenen tuhatta vuotta perinteisellä tietokoneella. Kyllä – suoritus tapahtui kapealla osa-alueella ja käytännön sovelluksiin on vielä matkaa, mutta tapahtuma on silti merkittävä.

Tilannetta, jossa kvanttikone ylittää klassisen tietokoneen suorituskyvyn kutsutaan kvanttiyliherruudeksi eli quantum supremacyksi. Tämän siis Google saavutti viime vuonna.

Kvanttikoneita valmistava IonQ-yhtiö ilmoitti, että he saavuttivat kyseisen yliherruuden jo ennen Googlea, mutta eivät halunneet siitä tiedottaa välttääkseen sitä ristiriitaista keskustelua, johon Googlen ilmoitus johti ja aiemmin myös IBM:n ilmoittamat kehitysaskeleet johtivat. IonQ on ilmoittanut tavoitteekseen tuplata koneensa kubitien määrän joka vuosi.

Ristiriitaisuus on osa disruptiota. Kaikki eivät ole yhtä mieltä kehityksestä, sen etenemisestä tai asian tarpeellisuudesta. Useat eri tekniset toteutustavat kilpailevat keskenään ja selkeää voittavaa teknologiaa ei ole vielä löytynyt. Mutta kvanttiteknologia kehittyy, se on varmaa. Mikä puolestaan ei ole varmaa, on aikataulu eri merkkipaaluille. Kaupallisesti hyödynnettävät toteutukset ovat käytössä 2020-luvulla. Yleiskäyttöistä kvanttikonetta saamme luultavasti odottaa 10 vuotta tai enemmän.

Suomi on hyvin mukana kvanttikentällä

Suomessa olemme hyvässä tilanteessa. VTT ilmoitti hankkivansa Suomen ensimmäisen kvanttikoneen. Hanke alkaa viiden kubitin koneen hankinnasta ja tavoitteena on kasvattaa kubitien määrää jatkossa merkittävästi. VTT:n hanke on Suomelle ja Euroopalle tärkeä, koska osaaminen ja ansaintamallien syntyminen muodostuu tekemisen kautta.

Jos tekemisessä ei olla vahvasti sen ytimessä mukana, osaaminen rakentuu muualle. Suomi on myös mukana eurooppalaisessa kvanttikommunikaatioverkostossa jonka tarkoituksena on kehittää ja varmistaa turvallinen infrastruktuuri kvanttiajan kommunikointitarpeisiin.

Kvanttiteknologian 10 hyödyntämiskohdetta

Kokosin haastattelemieni asiantuntijoiden näkemyksiä kvanttikoneen hyödyntämiskohteista kymmenen kohdan listaan. Kvanttiteknologia tulee vaikuttamaan kaikkiin ihmisten, yrityselämän ja universumin aloihin, joten lista antaa vain pienen katsauksen siihen, miltä tulevaisuus voi näyttää. Listan avulla, yritysten ja muiden organisaatioiden johtoryhmät pääsevät kuitenkin alkuun tutustumisessa kvanttimaailmaan.

  1. Tuottavuus
  2. Tutkimus ja tuotekehitys
  3. Ilmastonmuutos
  4. Ennakointi ja ennustaminen
  5. Liikenne
  6. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen
  7. Yksilöllinen terveydenhoito
  8. Tieto- ja kyberturvallisuus
  9. Koneoppiminen
  10. Monipuolinen teknologian hyödyntäminen

Keskusteluissa monet toivat esille niin kutsutun hypen välttämisen ja sen huomioimisen, että myös perinteisille teknologioille on paikkansa.

Johdon ja hallitusten työn keskiössä on holistisuus, sellaisten kokonaisuuksien rakentaminen, joissa yhtiö tai organisaatio hyötyy eniten ja tuottaa parasta mahdollista arvoa asiakkaalleen. Tulevaisuudessa kvanttiteknologialla on roolinsa kokonaisuudessa, vaikka muiden teknologioiden osuus olisikin merkittävämpi. Siksi tutustuminen kvanttimaailmaan on syytä aloittaa mahdollisimman pian.

Suositukset johtoryhmille ja hallituksille

Johtamisen aikajänteet ovat monella teollisuuden haaralla pitkiä. Investointisyklit ovat 10–30 vuotta ja jopa pidempiä kun mennään energiateollisuuteen. Nyt tehdään päätöksiä investoinneista, jotka tulevat haastetuiksi kvanttitietokoneilla viimeistään 2030-luvulla.

Tiedosta, että kvanttikehitys on olennaista. Kehitystä pitää eri tavoin seurata ja muodostaa omaa näkymää tulevaisuuteen ja analysoida mitkä kehitykset ovat olennaisia juuri meille.

Ymmärrä, ne pisteet missä kvanttikoneella voi saavuttaa kilpailuetua ja tee suunnitelma, miten kvanttiteknologia otetaan yrityksen agendalle. Aihe tulisi vähintäänkin sijoittaa hallituksen vuosikelloon. Johdon strategiasessioon kannattaa lisätä tilaisuus saada tietoa kvanttiteknologioista.

Valmistaudu, tuo esille loistavia ongelmia, joita kvanttiteknologioilla voisi ratkaista. Jos kvanttiteknologioilla näyttäisi olevan vaikutusta tai hyötypotentiaalia yrityksellesi, hanki asiatuntemusta, jotta voit alkaa rakentaa yrityksen kvanttipolkua.

 

Artikkelin kokonainen versio haastattelulainauksineen löytyy täältä.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments