Hyvästä suorituksesta on maksettava hyvin

Johdon palkitsemisen lähtökohtana on omistajien ja johdon intressien yhtenäistäminen omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Nordhaven Corporate Finance Oy aloitti vuoden 2020 alussa DIFin asiantuntijakumppanina teemanaan Johdon palkitseminen. Toimimme vuonna 2019 teemakumppanina, ja hyvin sujunut kumppanuus sai nyt pidempiaikaisen jatkon.

DIF-Tietopankissa on julkistettu Nordhavenin tuottama aineisto, jossa annetaan perustiedot johdon palkitsemiseen liittyvistä menettelytavoista ja rakenteista sekä kuvataan palkitsemisen valmistelua ja sääntelyä.

Johdon palkitsemisen lähtökohtana on omistajien ja johdon intressien yhtenäistäminen, millä luodaan johdolle palkitsemisen kokonaisuus, joka ohjaa johtoa kasvattamaan omistaja-arvoa.

Johdon palkitsemisen lähtökohtana on omistajien ja johdon intressien yhtenäistäminen.

Palkitseminen koostuu tyypillisesti peruspalkasta, lyhyen aikavälin kannustimista, pitkän aikavälin kannustimista sekä eläke- ja muista eduista. Yhtiön määrittelemän tason mukainen kiinteä palkka muodostaa perustan muulle palkitsemiselle. Lyhyen aikavälin kannustimilla tavoitellaan tyypillisesti hyvää ja kasvavaa taloudellista tulosta, kun taas pitkän aikavälin kannustimilla pyritään pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvuun.

Johdon palkitsemisen lähtökohdat määritellään yhtiön palkitsemisstrategiassa. Pörssiyhtiöissä toimitusjohtajan palkitsemispolitiikka eli palkitsemisen raamit esitetään keväästä 2020 alkaen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus päättää toimitusjohtajan konkreettisesta palkitsemisesta politiikan puitteissa.

Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin käsittely pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa lisää palkitsemisen läpinäkyvyyttä ja korostaa hallituksen vastuuta ylimmän johdon palkitsemisen valmistelussa ja toteuttamisessa. Lisääntyvän informaation myötä myös julkinen keskustelu johdon palkitsemisesta tulee todennäköisesti entisestään lisääntymään.

Palkitsemisen vastuullisuus ja kilpailukykyisyys

Hallitusten huolena tulee olemaan myös palkitsemisen vastuullisuus. Palkitsemisen rakenteiden on ohjattava yhtiön johtoa toimimaan yhtiön asettamien vastuullisuustavoitteiden mukaisesti ja palkitsemisen on oltava määrältään kilpailukykyistä, mutta samalla myös perusteltavissa sidosryhmille.

Yhtälö on hallitukselle haastava. Hyvästä, omistaja-arvoa kasvattavasta suorituksesta on maksettava hyvin. Kilpailutilanne hyvistä avainresursseista ajaa palkitsemista ylös, eikä ulkomaisia avainresursseja saada töihin Suomeen meidän perinteisesti maltillisella palkitsemistasollamme. Hallituksen tekemät palkitsemisratkaisut on pystyttävä perustelemaan sekä kansainvälisiä instituutiosijoittajia neuvoville proxy advisoreille, kotimaisille piensijoittajille että talouselämää seuraavalle yleisölle.

Nordhaven pyrkii auttamaan DIFin jäseniä hallitusten vastuullisen tehtävän hoitamisessa palkitsemisen saralla.

 

Nordhavenin tuottama uusi Johdon palkitseminen -aineisto on lisätty DIF-tietopankkiin (vaatii kirjautumisen).

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments