Mikä on oleellista?

… pandemia, ilmastonmuutos, geopoliittinen tilanne, energiakriisi, laukkaava inflaatio, osaajapula ja lista kriiseistä jatkuu.

 

Yrityksissä yritetään pitää kiinni punaisesta langasta, mutta lanka menee helposti kiepille, kun toimintaympäristössä tapahtuu useita suuria, jopa ennen kokemattomia asioita.

 

On selviydyttävä ja ymmärrettävä samalla mahdollisuudet tai vähintään haasteiden vaikutusten lieventämiskeinot. Miten hallitus voi olla tukena toimivalle johdolle, kun hektisessä ympäristössä ja vajavaisella tiedolla on mentävä eteenpäin ja tehtävä päätöksiä?

 

Palataan perusasioihin: arvoihin ja strategisiin kulmakiviin, miksi yritys on olemassa ja mikä on yrityksen ainutlaatuinen kilpailuetu. Niitä ei mielestäni voi keskusteluissa turhan usein nostaa johtotähdiksi tai peileiksi. Mitä ovat valinnat ja tarvittavat toimenpiteet näiden valossa, joka päivä. Arvoista löytyy luultavimmin sanoja asiakkaista, osaajista ja luottamuksesta.

 

Osaajien saaminen ja pitäminen on oleellista

 

Osaamispulan keskellä voidaan kysyä, onko tehty päätökset toimenpiteistä, joilla ensimmäinen ei-suomea puhuva ammattilainen otetaan yhtiöön tai pidetään kiinni kokeneista osaajista, vielä heidän saavutettuaan eläkeiän.

 

Erilaisten näkökulmien ja äänien kuuleminen on oleellista

 

Miten varmistetaan, että yhtiössä on eri kokemustaustaisia ja -ikäisiä ihmisiä tuomassa näkökulmansa ja ajatuksensa yhteiseksi hyväksi ja ymmärtämässä asiakastarpeita?

 

Myynti on oleellista

 

Tulovirta edellyttää järjestelmällistä, ammattimaista myyntityötä. Tämä jää liian usein vajaamittaiseksi. Yrityksen arvolupaus jää asiakkaalta ymmärtämättä ja tarjolla olevien palveluiden tai tuotteiden hyödyt saamatta.

 

Luottamus on oleellista

 

Luottamuksen eteen on tehtävä töitä joka päivä. Se on strateginen ja samalla arkinen valinta, joka korostuu erityisesti muutostilanteissa.

 

Toimivaa johtoa voisi auttaa, jos hallitus peilaisi järjestelmällisesti vuoden aikana hetkessä olevia haasteita yrityksen peruskiveen. Se antaisi toimivalle johdolle perspektiiviä ja lanka olisi vähemmän kiepillä. Tämä mahdollisesti toisi yrityksen arvot ja strategiset kulmakivet luonnolliseksi osaksi arjen keskustelua. Se myös parantaisi henkilöstön sitoutumista ja selkeyttäisi vaikeidenkin päätösten perusteita.

 

Näen hallituksen roolin paitsi sparraajana niin myös vakauttajana näissä erikoisissa olosuhteissa, joissa tällä hetkellä olemme sekä Suomessa että globaalisti.