Uudistuminen, innovointi ja hallitustyö virtuaalisuuden aikakaudella, osa 2/3: Case Glaston ja onnistunut kulttuuri-integraatio

Tämän kolmiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa pohdimme koronakriisin myötä lisääntyneen virtuaalisuuden ja etätyön vaikutuksia yritysten innovointikykyyn ja vaativiin uudistumistilanteisiin. Toisessa osassa pohdimme yritysintegraatioita virtuaalisuuden aikakaudella; case-esimerkkinämme onnistuneesta yritysintegraatiosta on Glaston Oyj Abp, ja haastateltavana on Chief Sales Officer Sasu Koivumäki. Kolmannessa osassa jaamme 11 vinkkiä yritysten uudistumiseen, innovointiin ja hallitustyöhön virtuaalisuuden aikana.

Yrityksiä ostetaan, myydään ja yhdistetään taas ahkerasti. EY:n tutkimuksen mukaan uutta kasvua haetaan nyt erityisesti M&A-strategioilla. Samaa kertoo Corporate Board Memberin kyselytutkimus What Directors Think: M&A Back On The Agenda.

Mutta miten ostetut yritykset ja niiden kulttuurit onnistutaan integroimaan omaan yritykseen? KPMG:n tutkimus kertoo, että yritysjärjestelyn jälkeinen integraatio onnistuu vain noin puolessa tapauksista tavoitteen mukaisesti. Virtuaalisuus ja etänä toimiminen lisäävät integraatioiden vaikeuskerrointa.

Case Glaston – onnistunut toimintakulttuuri-integraatio virtuaali- ja hybridiaikana

Glaston Oyj Abp on globaali edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vuonna 2019 Glaston osti saksalais-sveitsiläisen Bystronic glassin, ja kaupan myötä Glastonin tarjonta laajeni lämpökäsittelyteknologioiden ja -palvelujen tarjonnasta eristyslasiteknologioihin. Yrityskaupan myötä Glastonin henkilöstömäärä yli kaksinkertaistui (12/2020 henkilöstömäärä 723).

Dazzle Oy toimii suomalaisten kansainvälisten yritysten uudistumisen kumppanina. Keväästä 2020 alkaen Dazzle on ollut kumppanina One Glaston -toimintakulttuurin kehittämisohjelmassa, jossa on hyödynnetty Dazzlen dialogista strategisen uudistumisen ja muutosjohtamisen konseptia.

Dazzlen toimitusjohtaja Heli Vähätiitto haastatteli Sasu Koivumäkeä One Glaston -integraatio-ohjelman onnistumisista ja opeista. Sasu toimi vt. toimitusjohtajana ja One Glaston -ohjelman keulahahmona kesäkuusta 2020 vuoden 2020 loppuun asti ja vastaa tällä hetkellä Glastonin globaalista myynnistä. Seuraavana Helin ja Sasun keskustelua.

Heli: Bystronicin yritysosto ja integraatio synnytti tarpeen vahvistaa yhtenäistä Glaston-kulttuuria globaalisti. Mistä syntyi rohkeus lähteä vahvistamaan yhtenäistä Glaston-toimintakulttuuria koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta?

Sasu: Tähän voisi vastata, että ei koronasta huolimatta, vaan koronan takia. Kun tehdään paljon töitä kotitoimistoilta, on entistä tärkeämpää, että ihmiset näkevät yhteisen suunnan samalla tavalla. Toki johtoryhmässä käytiin tästä keskustelua ja mietittiin, onko aika oikea, mutta kun päätös oli tehty, niin tähän sitouduttiin täysillä. Kokemus on osoittanut, että jos johtoryhmä ei ole sitoutunut, eivät asiat mene eteenpäin, eivätkä ne juurru käytäntöön.

Jos ei ole yhteistä toimintakulttuuria, niin on ihan sama, kuinka hyvin asioita suunnitellaan.

Heli: One Glaston -ohjelmalla haluttiin vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuuria johtamisessa sekä yhteistyössä. Ohjelman runkona ovat olleet esimiesten virtuaaliset dialogipajat, joissa esimiehet ovat kohdanneet kollegoitaan eri puolilta maailmaa. Mitkä ovat olleet One Glaston -ohjelman tärkeimmät hyödyt ja onnistumiset?

Sasu: On ollut äärettömän tärkeätä, että esimiehet eri yksiköistä ja eri maista ovat keskustelleet keskenään. Keskusteluyhteys on vahvistanut luottamusta. Yksi tärkeimpiä palautteita on ollut kuulla osallistujilta, kuinka hienoa on huomata, että ajatellaan asioista samalla tavalla. Keskustelun kautta on päästy syvemmälle, ja tämän prosessin kautta on saatu kiihdytettyä integraatiota huikeasti.

Keskustelun kautta on päästy syvemmälle ja tämän prosessin kautta on saatu kiihdytettyä integraatiota huikeasti.

Heli: Miten hallitus oli teillä mukana ja mikä on mielestäsi hallituksen rooli integraatiossa ja toimintakulttuuriasioissa?

Sasu: Meillä hallitus on korostanut, kuinka tärkeätä on viedä eteenpäin kulttuuri-integraatiota. Hallituksen jäsenillä on paljon kokemusta eri kulttuurien välisestä yhteistyöstä. Kiireen keskellä hallitukselta kaipaa sparrausta ja haastamista, jotta varmistetaan, ollaanko menossa näidenkin asioiden kanssa oikeaan suuntaan.

On helppo tehdä listat tavoiteltavista säästöistä, hankinnoista tai päällekkäisyyksistä, mutta pitää muistaa, että vaikka olemme kone- ja laiteteollisuudessa, niin ihmisistä tämäkin organisaatio on rakennettu ja ihmiset panevat asiat käytäntöön. Ja jos ei ole yhteistä toimintakulttuuria, niin on ihan sama, kuinka hyvin asioita suunnitellaan.

Hallituksen jäsenillä on paljon kokemusta eri kulttuurien välisestä yhteistyöstä. Kiireen keskellä hallitukselta kaipaa sparrausta ja haastamista.

Heli: Dialogipajojen toteutuksessa on hyödynnetty Dazzlen dialogimenetelmiä, jotka ovat ohjanneet tavoitteellista keskustelua ja luoneet yhteistä ymmärrystä. Esimiesten tehtävänä oli vetää vastaavat dialogit omissa tiimeissään, ja he saivat valmiit dialogityökalut omien tiimien mukaan ottamiseen. Miten nämä dialogimenetelmät ovat mielestäsi toimineet?

Sasu: Ensinnäkin on ollut tärkeätä, että käsiteltävät aiheet ovat olleet sellaisia, joihin kaikki voivat vaikuttaa – brändi, arvot ja yhteiset tavat toimia. Näin kaikki ovat päässeet osallistumaan. Esimiehille on myös tehnyt hyvää, että he ovat toteuttaneet tiimien dialogipajat ja dialogityökalujen avulla on saatu kaikki mukaan, ja jopa yli sadan hengen ryhmiä on saatu osallistettua. Palaute on ollut hyvää.

Dialogityökalujen avulla on saatu kaikki mukaan ja jopa yli sadan hengen ryhmiä on saatu osallistettua. Palaute on ollut hyvää.

Heli: Kehittäminen ja uudistuminen Glastonissa ei pysähdy tähän. Mitä on odotettavissa seuraavaksi?

Sasu: One Glaston -ohjelma oli meille iso panostus ja nyt on tärkeätä hyödyntää ohjelman aikana syntyneet opit. Keskustelujemme aikana olemme huomanneet, että vaikka on eroja, niin tahtotila on kaikilla samanlainen. Tästä on hyvä jatkaa ja integroida ohjelman oppeja strategiseen tavoitteenasetantaan sekä päivittäiseen johtamiseen.

Haluamme jatkaa toimialamme edelläkävijänä ja se edellyttää meiltä jatkuvaa kehittymistä.

 

Sasu Koivumäki on vastannut 2021 vuoden alusta alkaen Glaston Oyj Abp:n globaalista myynnistä. Hän toimi vt. toimitusjohtajana keväästä 2020 vuoden 2020 loppuun One Glaston ohjelman keulahahmona.

Heli Vähätiitto on Dazzle Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Hän on strategisen uudistamisen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments