Uudistuminen, innovointi ja hallitustyö virtuaalisuuden aikakaudella, osa 3/3: 11 vinkkiä ja ideaa

Tässä kolmiosaisen blogisarjamme viimeisessä osassa jaamme 11 vinkkiä yritysten uudistumiseen, innovointiin ja hallitustyöhön virtuaalisuuden aikana. Blogisarjan ensimmäisessä osassa pohdimme koronakriisin myötä lisääntyneen virtuaalisuuden ja etätyön vaikutuksia yritysten innovointikykyyn ja vaativiin uudistumistilanteisiin. Toisessa osassa pohdimme yritysintegraatioita virtuaalisuuden aikakaudella. Case-esimerkkinämme onnistuneesta yritysintegraatiosta oli Glaston Oyj Abp, ja haastateltavana Chief Sales Officer Sasu Koivumäki.

Virtuaali- ja hybridityön vaikutukset yritysten tuottavuuteen ja innovointikykyyn ovat ristiriitaisia, kuten blogisarjamme ensimmäisessä osassa totesimme. Työn tuottavuus, tehokkuus ja työhyvinvointi on lisääntynyt, mutta haasteina ovat pidemmän ajan negatiiviset vaikutukset innovointiin, yrityskulttuuriin ja vaativien uudistumistilanteiden (muun muassa yritysintegraatiot) johtamiseen.

Mitä siis vastaukseksi haasteisiin? Microsoftin CEO Satya Nadella toteaa kirjoituksessaan, että hybrityö on tullut jäädäkseen eikä kaikille sopivaa hybridityön mallia ole olemassa. Koronatilanteen parantuminen ei siis poista tarvetta uudistaa työtapoja ja toimintamalleja. Lisäksi yritykset ja kontekstit ovat erilaisia, joten jokaisen organisaation on luotava itselleen sopivin hybridi- ja virtuaalityön malli.

Inspiraatioksi oman yrityksesi uudistumiseen virtuaalisuuden aikakaudella tarjoamme alla 11 vinkkiä ja ideaa:

 1. Selkeytä ja tee eläväksi yrityksesi tarkoitus, visio ja strategia. Selkeän, erottuvan ja ihmisten mielissä elävän olemassaolon tarkoituksen, vision ja strategian omaavilla yrityksillä on erinomainen lähtökohta menestykseen 2020-luvulla. Vahvistaaksesi näitä, kokeile esimerkiksi käytäntöä, jossa jokaisen kohtaamisen ja kokouksen alussa – oli se hallituksen, johtoryhmän tai tiimin kokous – kerrataan yrityksen tarkoitus, tahtotila ja tulevaisuuspolku. Lisäksi jokaisen kohtaamisen lopussa pohditaan edistivätkö päätöksemme, ideamme tai tekemisemme niitä.
 2. Vahvista yrityksesi arvoja, erinomaista työntekijäkokemusta (EX) sekä itseohjautuvaa, oppivaa ja innovatiivista yrityskulttuuria. Näiden merkitys kasvaa hybridi- ja virtuaalityön lisääntyessä. Nosta nämä asiat säännöllisesti esille hallituksen kokouksissa, johtoryhmässä ja strategiatyössä.
 3. Vahvista asiakas- ja maailmalähtöisyyden ajattelutapaa. Kokeile esimerkiksi käytäntöä, jossa jokaisessa kokouksessa ja työpajassa on kaksi tuolia (fyysinen kohtaaminen) tai kaksi avatarta (virtuaalinen kohtaaminen), jotka edustavat asiakasta ja maailmaa (sidosryhmät, ympäristö ja yhteiskunta). Kokouksen edetessä ja lopussa pohditaan, mitä asiakas ja maailma ajattelevat päätöksistämme, ideoistamme tai siitä, mitä olemme tekemässä.
 4. Vahvista luottamusta, psykologista turvallisuutta ja empatiaa sekä aitoja kohtaamisia. Luo avoin ilmapiiri, jossa ihmiset kokevat voivansa olla yhteydessä kollegoihinsa ja esihenkilöihinsä, ideoida vapaasti, kokeilla ja ottaa yhdessä harkittuja riskejä. Innovatiivisuus vaatii nyt entistä enemmän, jotta tiimin jäsenet tuntevat luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja empatiaa niin itseään kuin muita kohtaan.
 5. Lisää joustavuutta ja valinnan vapautta. Ota henkilöstö mukaan ideoimaan ja yhteismuotoilemaan yritykseesi sopivinta hybridi- ja virtuaalityön mallia. Anna heille mahdollisuus valita itselleen sopivin tapa työskennellä siten ja silloin, kun työtä on lopputuloksen kannalta fiksuinta tehdä. Lyhennä kokouksia ja luo tilaa syvätyölle (deep work) esimerkiksi ottamalla käyttöön kokousvapaat tunnit tai päivät.
 6. Mittaa tuloksia ja vaikuttavuutta, ei vain tekemisen määrää ja aikaa. Päivitä mittaristot ja indikaattorit tukemaan työn joustavuutta, tuottavuutta ja innovatiivisuutta mittaamalla tuloksia ja vaikuttavuutta.
 7. Luo jatkuva ja avoin tietovirta. Varmista, että kaikilla on helposti käytettävissä yhteinen tilanne- ja tulevaisuuskuva sekä kaikki tarvittava tieto, joka tukee itseohjautuvuutta, nopeaa päätöksentekoa ja asiakaslähtöisyyttä.
 8. Hyödynnä uudet teknologiat, toimintamallit ja #yhteisäly. Automatisoi rutiineja ja prosesseja. Tämä vapauttaa työntekijöitä panostamaan enemmän arvoa luovaan tekemiseen ja kohtaamisiin. Hyödynnä myös #yhteisäly, jossa yhdistyy yksilön, yhteisön ja koneiden äly. Lisäksi hyödynnä ja kokeile immersiivisiä virtuaalitodellisuuden (VR) sekä lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden (AR, MR) työkaluja vaikkapa hallituksen kokouksissa. Ehkäpä voit myös luoda yrityksestäsi digitaalisen kaksosen, jonka avulla voit tarkastella yrityksesi elinkaarta, toimintamalleja ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
 9. Ota henkilöstö entistä aktiivisemmin ja eri tavoin mukaan uudistumiseen, strategiatyöhön ja uuden luomiseen. Tämä vahvistaa luottamusta, yhteisöllisyyttä, oppimista, resilienssiä ja innovatiivista kulttuuria.
 10. Uudelleenmuotoile fyysiset ja virtuaaliset tilat. Muotoile fyysiset toimistotilat tukemaan laadukkaita kohtaamisia, serendipiteettiä, luovuutta ja innovointia. Kokeile työn tekemistä hyödyntäen uusia paikkoja, kävelypalavereita tai vaikkapa metsäfasilitointia. Kokeile myös uudistaa virtuaalitiloja vaikkapa luomalla tuttuihin työkaluihin ja virtuaalipaikkoihin uusia ”sisustuksia”. Fyysisen ja digitaalisen ympäristön vaihtaminen lisää tutkitusti luovuutta ja avaa uusia ajatuskulkuja.
 11. Pohdittavaksi: Millainen voisi olla oman yrityksenne uudenlainen ja erinomainen hallitustyön kokemus (board experience, BOX)? Kuten asiakas- ja työntekijäkokemusta, voimme ajatella ja muotoilla myös hallituksen toimintaa ja hallitustyötä kokemuksen näkökulmasta. Mistä kaikesta tämä voisi koostua? Entä minkä arvosanan antaisit tällä hetkellä oman hallituksesi BNPS- kyselyyn (Board Net Promoter Score)?

Lopuksi suosittelemme tutustumista Microsoftin uuteen pelikirjaan Hybrid Work: A Guide for Business Leaders.

2020-luvulla ja virtuaalisuuden aikakaudella menestyvien yritysten ytimessä on kestävä 360 arvonluonti ja jatkuva uudistuminen. Tämä ajattelu ja malli kannattaa hallitusten ja johtoryhmien hyödyntää myös oman yrityksen uudistumisessa.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments