DIF käynnistää hallitustyötutkimuksen

Tutkimus tuottaa uutta tietoa hallitusten ajankäytöstä ja osallistumisesta strategiatyöhön.

Directors’ Institute Finland (DIF) käynnistää hallitustyöskentelyä käsittelevän tutkimuksen, joka kartoittaa suomalaisten suuryritysten hallitusten ajankäyttöä ja osallistumista strategiseen päätöksentekoon. Tutkimuksen toteuttaa Nordic Institute of Business & Society -ajatushautomo (NIBS).

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hallitustyöskentelystä mutta myös vahvistaa ammattimaisen hallitustyön arvostusta Suomessa tuomalla esiin hallitusten yrityksille tuottama lisäarvo.

Tutkimus selvittää hallitusten osallistumista strategiseen päätöksentekoon erityisesti liiketoimintamallien uudistamisen ja orgaanisen kasvun näkökulmista. Tutkimuksen keskeinen kysymys on myös, kuinka hyvin hallitusten ja toimivan johdon yhteistyön koetaan toimivan ja millä osa-alueilla yhteistyötä tulisi parantaa. Tutkimuksen tulokset tuottavat tärkeää lisätietoa strategiatyöhön osallistumisesta. Tarkastelussa ovat erityisesti hallituksen ajankäyttö ja työtavat.

Yksilöityjä, hallituksen strategiatyön eri osa-alueisiin pureutuvia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty. Olemassa olevat tutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti hallituksen kokoonpanoon, rooliin ja toimintatapoihin johdon rekrytoinnissa sekä erilaisissa rahoitus- ja yritysjärjestelyissä. Hallitusten ajankäyttöä ja osallistumista strategiatyöhön on aikaisemmin kartoitettu yleisellä tasolla suhteessa muihin asioihin, kuten johdon nimityksiin ja tuloksellisuuden seurantaan.

Tiedetään, että hallitukset käyttävät strategiatyöhön yleisesti ottaen eniten aikaa (Deloitte: 80 % hallituksen työajasta), mutta siitä, mihin strategiatyön yksilöityihin osa-alueisiin aikaa käytetään – tai pitäisi käyttää – ei aiempien selvitysten pohjalta tiedetä paljoakaan.

Syyskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välillä toteutettava tutkimus koostuu suurten yritysten hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien haastatteluista sekä 500 suurimman suomalaisen yrityksen hallitusjäsenille ja toimitusjohtajille tehtävästä kyselystä. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman monelta hallitusjäseneltä ja toimitusjohtajalta.

Tutkimus kerryttää myös akateemisesti kiinnostavan tietoaineiston suomalaisesta hallitustyöskentelystä. Sen tulokset puretaan yleisölle keväällä 2019 tutkimusraportin lisäksi useissa lehtiartikkeleissa, kommentaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Tutkimuksen rahoittavat DIF:n lisäksi yhteisöjäsenet Varma, Ilmarinen, Elo ja Solidium. Tutkimusprojektia varten on perustettu ohjausryhmä NIBSin, DIF:n ja yhteisöjäsenten edustajista. DIF:ia edustavat pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö sekä hallituksen jäsen Juha Rantanen.

Nordic Institute of Business & Society osk. (NIBS) on uudenlainen ajatushautomo ja ideatoteuttamo, jonka missiona on – pohjoismaisen yhteiskuntamallin ja osaamisen pohjalta – edistää ihmisten, organisaatioiden, toimialojen ja samalla koko yhteiskunnan muutosta tunnistamalla keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia totunnaisissa toimintamalleissa.