DIF antoi lausunnon hallituksen esityksestä koskien esitesääntelyä

DIF on antanut lausunnon 11.9.2017 valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutoksesta.

Listautumisesitteestä on vastuussa yhtiön hallitus. Mitä monimutkaisemmat vaatimukset esitteelle asetetaan, sitä isompi työ ja kalliimpi projekti listautumisesite on.

Yhdistys katsoo lain muutosesityksen tavoitteen olevan oikea, ja on myönteistä, että hallinnon taakka pääsääntöisesti kevenee. DIF esittää, että lakiesitystä täsmennetään siten, että kaikkien, myös pienten First North -listausten hallinnollinen taakka kevenee.

Lue DIF:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.