DIF-webinaari: hallituksen rooli vaikeissa rahoitusjärjestelyissä

DIF-webinaarissa tiistaina 1.12.2020 perehdyttiin hallituksen rooliin haasteellisessa rahoitusjärjestelyssä ja -ympäristössä. Aihetta käsittelivät avoimessa paneelikeskustelussa asiantuntijakumppani Hannes Snellmanin rahoitusryhmän partnerit Outi Raitasuo, Markus Bremer ja Antti Alanko.

Keskustelu eteni restrukturointineuvottelujen eri vaiheita kuvaavan aikajanan avulla. Negatiivisesta käänteestä alkanut teoreettinen tapahtumaketju eteni keskustelussa monien kysymysten ja vaiheiden kautta likviditeettikriisin ja rahoitusneuvottelujen kautta yrityssaneeraukseen. Samalla asiantuntijat toivat esiin johdon ja hallituksen tehtävien- ja vastuunjakoa.

Hallituksella tulisi olla selkeä likviditeettisuunnitelma, jossa huolellisuusvelvoitteen toteutumisesta on pidettävä tiukasti kiinni. Valvonnassa tärkeä rooli on myös tilintarkastajalla, joka katsoo missä vaiheessa yhtiön going concern -status, eli jatkuvuusperiaate on uhattuna.

Bremer ja Alanko muistuttivat myös, etteivät hallitus ja johtoryhmä voi suosia toiminnassaan yksittäisiä omistajia, vaan lainkin mukaan yhtiön edun täytyy olla aina ensisijainen tavoite. Hallituksen jäsenten lojaliteettivelvoite voi koskea tasapuolisesti kaikkia osakkeenomistajia, jos yhtiöjärjestyksessä päätetään määrätä niin.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Caverion Oyj:n talousjohtaja Martti Ala-Härkönen, joka peräänkuulutti rahoitusasioissa proaktiivisuutta erityisesti hallituksen jäseniltä. Hän kertoi omia kokemuksiaan rahoituksen järjestämisestä sekä käytti Caverionia hyvänä esimerkkinä, millaisia tuloksia hybridipääomajärjestelyillä on saatu. Ala-Härkönen pohti lisäksi kilpailuoikeudellisia haasteita sekä muistutti tiedottamisen ja kommunikoinnin herkkyydestä, jolloin riskit ja virheiden todennäköisyys ovat yleensä suuret.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa lausui lopuksi kiitoksensa osallistujille ja teki lyhyen yhteenvedon aiheesta.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.