Palkitsemisessa yksinkertainen on kaunista

Tapio Tolvanen haastatteli Hannele Jakosuo-Janssonia ja Petri Niemisvirtaa

DIF-lounaan aihe oli polttavan ajankohtainen, kun jäsenet saapuivat 3.9.2019 Vanhalle Ylioppilastalolle keskustelemaan johdon palkitsemisesta ja palkitsemisvaliokunnan roolista. Tilaisuuden järjesti Nordhaven Corporate Finance.

Nordhavenin partneri Tapio Tolvanen haastatteli Ahlstrom-Munksjön henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaa Hannele Jakosuo-Janssonia sekä Alma Median hallituksen varapuheenjohtajaa Petri Niemisvirtaa.

Keskustelussa käytiin läpi muun muassa palkitsemisvaliokunnan työn johtamista ja työjärjestystä, ylimmän johdon palkitsemisen tavoiteasetantaa ja suorituksen mittaamista sekä palkitsemisvaliokunnan sidosryhmiä ja siihen kohdistuvia odotuksia.

Omistaja odottaa palkitsemisvaliokunnalta ensisijaisesi omistaja-arvoa kehittävää palkitsemista. Omistaja-arvon eteen ei kuitenkaan pidä uhrata muita tärkeitä asioita, kuten henkilöstön tyytyväisyyttä. Hyvin suunniteltu palkitsemisjärjestelmä pistää johdon tekemään haluttuja asioita sopivalla riskinotolla.

Sanotaan, että yksinkertainen on kaunista, ja sitä se on myös palkitsemisessa. Johto odottaa palkitsemiselta selkeyttä ja hyvin määriteltyjä tavoitteita.

Tilaisuudessa pohdittiin myös, kuinka määritellä kohtuullinen ja sopiva palkitsemisen taso kullekin henkilölle. Mihin palkitsemista tulisi verrata? Suomessa ylimmän johdon palkitsemisen taso on kansainvälisesti vertailtuna maltillista. Siten esimerkiksi Suomessa toimivan keskisuuren yrityksen vertailu vastaaviin eurooppalaisiin voi olla haasteellista. Palkitsemiskeskusteluihin ovat viime aikoina nousseet yhä enemmän myös pehmeämmät ja aineettomammat asiat, kuten yrityksen henki ja kulttuuri, asumisjärjestelyt ja lomat.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa

Toimitusjohtajan kannustamisen kannalta korostui myöskin selkeä palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi todettiin, että toimitusjohtajilta tulisi edellyttää omaa osakkeenomistusta yhtiössä, mikä osaltaan motivoi omistaja-arvon kasvattamiseen.

Lopuksi puhuttiin vielä osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin voimaantulosta, joka koskee jo ensi kevään yhtiökokouksia. DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa muistutti, että hallitus päättää edelleen toimitusjohtajan palkitsemisesta, palkitsemispolitiikan puitteissa.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).