Lähes puolet suurista suomalaisista pörssiyrityksistä palkitsee johtoaan vastuullisuudesta

Suomalaiset yritykset ovat monilla mittareilla maailman kärkiluokkaa vastuullisuudessa. Suomalaiset pörssiyritykset toimivat vastuullisesti ja ovat raportoineet pitkään taloudellisten tietojen lisäksi myös…

Lue lisää

Sitä saa, mitä mittaa – johdon muuttuva palkitseminen

Suomalainen muuttuvaa palkitsemista koskeva käytäntö on kansainvälisellä mittapuulla maltillista. Muuttuvan palkitsemisen tasot ovat matalia ja työkalupakkia käytetään säästeliäästi. Niukkuutta on…

Lue lisää

SHRD II: Osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivi – markkinaharmonisaatiota runsaalla liikkumavaralla

Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutosdirektiivin (ns. SHRD II)[1] tavoitteena on lisätä osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa lähipiiriliiketoimiin ja johdon palkitsemiseen, edistää listayhtiön ja…

Lue lisää