Sitä saa, mitä mittaa – johdon muuttuva palkitseminen

Suomalainen muuttuvaa palkitsemista koskeva käytäntö on kansainvälisellä mittapuulla maltillista. Muuttuvan palkitsemisen tasot ovat matalia ja työkalupakkia käytetään säästeliäästi. Niukkuutta on…

Lue lisää

SHRD II: Osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivi – markkinaharmonisaatiota runsaalla liikkumavaralla

Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutosdirektiivin (ns. SHRD II)[1] tavoitteena on lisätä osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa lähipiiriliiketoimiin ja johdon palkitsemiseen, edistää listayhtiön ja…

Lue lisää