Sisäpiirintieto ja tiedottaminen

Tarkistettu: 01.02.2016

Tiivistelmä

Sisäpiirintieto ja sen väärinkäyttö

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö heikentää sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin ja jo epäilys sisäpiirintiedon väärinkäytöstä vaikeuttaa pörssiyhtiön toimintaa. Pörssiyhtiön hallitustyöskentelyn puitteissa hallituksen jäsen saa kuitenkin aika ajoin sisäpiirintietoa. Siksi hallituksen jäsenen tulisi tuntea sisäpiirintiedon määritelmä ja sisäpiirintiedon hallussapitoon liittyvät kiellot. Sisäpiirintieto on julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin rahoitusvälineisiin liittyvää (i) luonteeltaan täsmällistä tietoa, (ii) jota ei ole julkistettu tai jota ei ole muutoin markkinoilla saatavissa, ja (iii) joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan rahoitusvälineen arvoon. Kun hallituksen jäsenellä on sisäpiirintietoa, hän ei saa

 1. käyttää sisäpiirintietoa rahoitusvälineen kaupassa,
 2. neuvoa toista rahoitusvälineen kaupassa eikä
 3. ilmaista sisäpiirintietoa toisille.

Sisäpiiriläisyys

Hallituksen jäsen on näköalapaikalla yhtiössä ja kuuluu siksi asemansa perusteella yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin. Sijoittajat saavat Finanssivalvonnan ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin avulla tietoa hallitusten jäsenten ja heidän lähipiirin kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä. Yhtiön pitää ilmoittaa Finanssivalvonnalle:

 • tiedot julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvista sisäpiiriläisistä, heidän lähipiiristään ja heitä koskevista muutoksista; sekä
 • tiedot edellä mainittujen omistuksista ja omistusten muutoksista.

Tiedottamisvelvollisuus

Pörssiyhtiötä koskee tiedottamisvelvollisuus, jonka tarkoitus on taata sijoittajille yhdenvertainen ja tasapuolinen mahdollisuus tiedonsaantiin liikkeeseenlaskijasta ja sen rahoitusvälineisiin vaikuttavista seikoista.

 • Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella pörssiyhtiön tulee antaa tietoja sijoittajille yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, kuten tiedot tuloslaskelmasta ja osavuosikatsauksesta.
 • Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella pörssiyhtiön on tiedotettava toimintaansa koskevista seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeiden arvoon. Pörssiyhtiön on esimerkiksi annettava tulosvaroitus, jos yhtiön aikaisemmin julkistamiin tulosennusteisiin ei tulla sittenkään pääsemään.

Inside Information and Insider Dealing

Insider dealing prevents full and proper market transparency and reduces investor confidence in the stock markets. A mere suspicion of insider dealing may cause reputational harm to listed companies. Board members are nevertheless regularly in possession of inside information and should therefore master both the definition of inside information as well as prohibitions related to the possession of such information.

 • Inside information is any information (i) of a precise nature which (ii) has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers of financial instruments or to one or more financial instruments, which (iii) could, if made public, have a significant effect on the prices of such instruments traded.
 • A board member in possession of inside information may not (i) acquire or dispose of financial instruments to which the information pertains, (ii) recommend or induce another person to trade on the basis of inside information and may not (iii) disclose the information to a third party, unless such disclosure is made in the normal course of the exercise of the persons employment, profession or duties.

Insiders

Due to their position, members of the board of directors are under an obligation to publicly notify transactions carried out in financial instruments issued by their company. Insiders’ legitimate dealings are of informational value to outsiders and therefore this information is registered and publicly available with the company. Insiders’ reporting obligation covers:

 • certain personal information, including information on the identity of related persons and legal entities within the persons’ control; and
 • information on ownership and changes in ownership of financial instruments held by the persons above.

Disclosure Obligations

To ensure the equal treatment of shareholders and market transparency, listed companies are under disclosure obligations regarding material information.

 • Companies shall periodically disclose certain information concerning their financial standing and performance.
 • In addition, companies are under an ongoing obligation to disclose any information that is likely to have a material impact on the value of its financial instruments. Consequently, listed companies must for example issue profit warnings, if they are unable to reach previously announced forecasts or guidance.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Tämä johdanto on laadittu 1.1.2013 voimaan tulleen uuden arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) mukaiseksi. Johdannossa on huomioitu lain siirtymäsäännökset, joista seuraa,…

Lue lisää

Jäsenille