DIF lausui hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta

DIF on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 13.2.2020 hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta.

Directors’ Institute Finland kannattaa tasa-arvo-ohjelmassa esitettyä tapaa edistää sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi on lisännyt tehokkaasti naisten osuutta hallituksissa ilman kiintiösääntelyä. Myös valtio-omistajan tavoitteenasetanta valtio-omisteisten yhtiöiden hallituskokoonpanojen sukupuolijakaumalle on kannatettava keino edistää hallitusten monimuotoisuutta.

Viimeisen 10 vuoden aikana naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kasvanut merkittävästi ja on nykyään suurissa pörssiyhtiöissä noin kolmannes. Kehitystä kuvaa myös se, että DIFin jäsenistä noin kolmannes on naisia. Itsesääntelyyn ja valtio-omistajan tavoiteasetantaan perustuva suotuisa kehitys on oikea ja tehokas tapa edistää naisten hallituspaikkoja.

Lue koko lausunto >